Obvod se s pěšími stezkami na Božkovském ostrově umístil na třetím místě v cestovatelské soutěži

Šestý ročník cestovatelské soutěže „KOMPAS aneb s ROP Jihozápad na cestách“ pořádal Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad v termínu od 1. 7. do 31. 8. 2017, kdy mohli návštěvníci soutěžících turistických míst hlasovat pro své favority. Do soutěže bylo vybráno celkem deset turisticky atraktivních lokalit v západních Čechách, které byly vybudovány díky dotaci z Evropské unie. Městský obvod Plzeň 2 – Slovany se soutěže účastnil s pěšími stezkami v relaxačně sportovním areálu Božkovský ostrov a v hlasování se umístil na třetím místě.

Cyklostezky na Božkovském ostrově nechal obvod vybudovat v roce 2012 za podpory evropské dotace prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Stezky byly vystavěny v rámci projektu „Výstavba pěších stezek Božkovsko-Koterovského rozvoje cestovního ruchu“ CZ.1.14/3.1.00/11.02186.

Slavnostní vyhlášení a ocenění se uskutečnilo dne 4. 12. 2017 na Zámku ve Spáleném Poříčí. Za MO Plzeň 2 – Slovany přijel převzít cenu místostarosta obvodu Slovany Jan Fluxa. Ocenění a drobné dary převzal místostarosta od Ivo Grűnera , náměstka hejtmana pro regionální rozvoj a Karla Hrona, který je pověřen vedením Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad.

„Velice si vážím přízně, kterou nám v hlasování projevili návštěvníci areálu Božkovský ostrov. Sám sem s oblibou se svou rodinou také zavítám. Hlavně mě ale těší, že sportovci mají areál v oblibě a že zde tráví i svůj volný čas i rodiny s dětmi,“ uvedl místostarosta Fluxa.

V prostředí areálu Božkovský ostrov se nachází síť pěších stezek s nezpevněným, mlatovým povrchem. Celkem 950 metrů pěších stezek je obklopeno dostatečným počtem laviček, kde se mohou návštěvníci areálu kdykoliv posadit a kochat se tamní přírodou. Pěší stezky jsou doplněny sedmi stanovišti s cvičebními fitness stroji vhodnými i pro starší věkovou skupinu a občany s handicapem. Součástí pěších stezek jsou také informační tabule a rozcestníky.

Kromě pěších stezek disponuje areál i dalšími sportovišti, například in-line dráhou a hřišti na různé pohybové aktivity. Obvod využil evropské dotace i při stavbě cyklostezky v projektu „Greenways-cyklostezka přes Božkovský ostrov“.


Foto: Místostarosta MO Plzeň 2 – Slovany Jan Fluxa přebírá cenu

Pronájem prostor

Hřiště, zasedací místnost, nebytový prostor

Více informací

Provozní řád

Prosíme, dodržujte několik základních pravidel

Více informací

Božkovský ostrov na mapě

Kde nás najdete?

ulice Poříční
Plzeň-město

Ukázat na mapě

Regionální operační program (ROP) Jihozápad CZ.1.14/3.1.00/11.02186 „Výstavba pěších stezek Božkovsko - Koterovského rozvoje cestovního ruchu“ CZ.1.14/3.1.00/23.02638 „Greenways-cyklostezka přes božkovský ostrov“
© Všechna práva vyhrazena Prohlášení o přístupnosti Webdesign: Správa informačních technologií města Plzně