O nás

Historie ostrova

Historii tohoto koutu Božkova si můžete přečíst v brožuře Průvodce naučnou stezkou Údolím Úslavy, která je k dispozici na stránkách města Plzně: https://plzen.eu/o-meste/multimedia/ebook/knihy/ebook-naucna-stezka-udolim-uslavy/

Brožura mapuje místa Plzně, jimiž řeka protéká od kostela Sv. Jiří až po Koterov. Historie Božkovského ostrova je uvedena na str. 43-44.

Vznik odpočinkového místa na Božkovském ostrově

Relaxačně sportovní areál Božkovský ostrov se nachází na pozemcích ve vlastnictví TJ Božkov.  Studii řešení celého areálu zpracovalo v roce 2009 Architektonické studio Hysek s.r.o. a jeho budování převzal MO Plzeň 2 – Slovany. K realizaci areálu využil obvod možnost čerpání dotací i vlastní finanční prostředky. První polovina roku 2011 byla zasvěcena přípravám a v závěru roku se výstavba Božkovského ostrova zahájila.

2011 - 2012

Jako první přišla na řadu údržba rekreačního prostoru, která byla hrazena z dotace z operačního programu životního prostředí a vyžádala si částku 772 tis. Kč. Práce byly ukončeny na podzim r. 2012. Zhruba ve stejném období byla provedena výstavba pěších stezek s fitness prvky uvnitř areálu. Tato výstavba byla hrazena z dotace ROP Jihozápad a její náklady činily 4,75 mil. Kč.

V  roce 2012 pak z prostředků rozpočtu MO 2 ve výši 4,1 mil. Kč ještě přibyla dráha pro in-line bruslení.

2013 - 2015

V letních měsících r. 2013 přistoupil obvod k první etapě vyčištění zdejšího náhonu, při němž bylo opraveno i stavidlo na jeho začátku. Na tyto práce byla čerpána dotace z fondu životního prostředí města Plzně. Celkové náklady čištění náhonu dosáhly 1,45 mil. Kč.

V roce 2013 byla podána žádost o udělení dotace z ROP Jihozápad na výstavbu cyklostezky vedoucí přes areál směrem ke Koterovu spolu s novou lávkou přes řeku Úslavu spojující ostrov s ulicí K Jezu. Dotace byla v první polovině roku přidělena, následně byly zahájeny vlastní práce, které byly ukončeny v dubnu 2014. Stavební náklady se vyšplhaly na 14,9 mil. Kč. Dotace získal druhý plzeňský obvod i na druhou etapu čištění náhonu, která byla dokončena v závěru roku 2014 za částku 730 tis. Kč.

Současně byla zahájena i výstavba vodního průlehu, který bude sloužit jako součást protipovodňového opatření a zároveň jako výrazný vodní prvek k rekreačním účelům. Na výstavbu průlehu byla poskytnuta dotace z Operačního programu životního prostředí, celkové náklady činily částku 5,4 mil Kč. Stavba průlehu byla dokončena v dubnu 2015, v závěru téhož roku doplněna o dětské vodní herní prvky, které byly financovány z rozpočtu Městského obvodu Plzeň 2-Slovany.

2016

Od počátku roku 2016 slouží pro návštěvníky ostrova velké parkoviště umístěné těsně u nové lávky přes Úslavu přístupné od ulice K Jezu s kapacitou 86 parkovacích míst, z čehož je 5 míst vyhrazených pro ZTP. Parkoviště bylo financováno výhradně z rozpočtu Městského obvodu a jeho celkové náklady byly vyčísleny na necelé 3,2 mil. Kč.

Předchozí bilance napovídá, že převážná část realizovaných staveb na Božkovském ostrově se podařila financovat z prostředků získaných dotacemi se spolupodílem z rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany.

2017

MO Plzeň 2-Slovany chce celý areál dokončit tak, aby mohl kompletně sloužit svým návštěvníkům. K tomu již chybí pouze technické zázemí pro správce areálu, tolik potřebná veřejná WC a plánované umístění denní místnosti pro strážníka, aby se zde cítil každý slušný návštěvník v bezpečí. Za tímto účelem se připravuje kompletní rekonstrukce části hospodářské budovy- starého nepotřebného skladu TJ Božkov. Otevření této poslední části se plánuje na rok 2017.

K našim aktivitám na přeměně Božkovského ostrova se připojilo i TJ Božkov a ostatní subjekty, které mají pronajaté další pozemky a budovy. Na ostrově je hned u vchodu z ulice Poříční vybudováno hřiště pro míčové hry s umělým povrchem, občerstvení a kompletně zrekonstruovaná tělocvična.

Pronájem prostor

Hřiště, zasedací místnost, nebytový prostor

Více informací

Provozní řád

Prosíme, dodržujte několik základních pravidel

Více informací

Božkovský ostrov na mapě

Kde nás najdete?

ulice Poříční
Plzeň-město

Ukázat na mapě

Regionální operační program (ROP) Jihozápad CZ.1.14/3.1.00/11.02186 „Výstavba pěších stezek Božkovsko - Koterovského rozvoje cestovního ruchu“ CZ.1.14/3.1.00/23.02638 „Greenways-cyklostezka přes božkovský ostrov“
© Všechna práva vyhrazena Prohlášení o přístupnosti Webdesign: Správa informačních technologií města Plzně